Archive for the ‘Ukategorisert’ Category

AKTIVITETSDAG

februar 17, 2009

I dag har vi hatt aktivitetsdag på skolen. Småskoletrinnet har gått på ski eller akt i akebakken. Været var nydelig og vi spiste ostesmørbrød som vi hadde stekt på bålet utenfor gapahuken. Vaktmesteren satte vannspruten rett opp i et tre, og det ble flotte kystaller som solen skinte på. Det er tradisjon på skolen at mellomtrinnet lager en fargerik borg, og så får vi bare håpe at borgen får stå i fred….

Reklamer

BOKSTAVEN V I VALSETAKT

januar 19, 2009

Når bokstaven og lyden V skal læres, er det bare å ta frem dansefoten. Ku-rom-pa, ku-rom-pa, og på et blunk er både bokstaven og valsetakten på plass i hodet og kroppen. «Æ må finn mæ ei dame» sa en av guttene.

p10402872

p10402882
Æ mått finn mæ ei dame

Æ mått finn mæ ei dame

VÅRFORNEMMELSER

januar 19, 2009
URO

URO

RETT FORM

RETT FORM

RUND FORM

RUND FORM

Når sola kommer, vet vi at våren ikke er så mange måneder unna. Vi har derfor laget uro (ikke bråk) i vårfarger. Vi har lært å klippe rett og rund form med saks. Det var veldig vanskelig. De store på skolen får ikke lov til å ødelegge det vi har laget.

SOLA ER GOD, SOLA ER TOPPEN

januar 19, 2009

Første trinn har vært på jakt etter sola. Vi fant den ikke. Nå har vi laget flotte soler i vinduskarmen, vi har skrevet til sola og vi har sunget om den. Det hjalp! Lørdag den 17. januar så vi den gjennom bokstaven V i Gimsøystraumen. p1040258p1040266

Neste utfordring var Power Point

desember 4, 2008

Nå ble 4.trinn «forsøkskaniner». Presentasjonen om «Fugler i nærmiljøet» ble vist på nettverksamling på Kråkberget. Lærererne fikk så en gjennomgang og vi laget etterhvert en tasteveiledning. Dermed var alle trinnene på skolen i gang med jobbingen.

gulspurv

Milepælplan

desember 4, 2008

Pålegget fra høyskolen ble ikke godt mottatt. Var det nødvendig å lage en plan? Vi foretok en ståstedsanalyse av både kompetanse, utstyr og ikke minst holdninger til IKT på skolen. Jo, det var nødvendig å lage en plan for å få til endringsarbeid. Det er jo greit å vite hvor vi vil.
Milepælplanen ble laget og er siden oppdatert hvert år.

 

 

 

www.boe.kommune.no/steineskole

 

PROBLEMSTILLING

 

 

 

Vi ønsker å få til en holdningsendring for alle ansatte på Steine skole. Vi vil at fokus skal dreis bort fra IKT som fag til at det skal bli et verktøy som tas i bruk i alle fag der det er hensiktsmessig.

Siden Målarkene er det styrende dokument sammen med Læreplanen ønsker vi utvide dem med linker, programmvare og oversikt over hjelpemidler som kan brukes for å få en endret måloppnåelse.

Steine skole ønsker å sette fokus på  barn og unges evner til å være kritiske/forsiktige …………………………………

 

 

 

 

Tidspunkt

Aktivitet

 

Ansvarlig

Status

Vår -06/

høst-06

Motivering for deltakelse i Lærende Nettverk

Deltakere i LN og skolebesøk av Trond Lekang

Gjennomført

Høst -06

Oppretting av intranett for felles informasjon til ansatte på skolen

Dataansvarlig Bø kommune og Hans Kristian

Gjennomført

Vår/Høst -06

Deltaking i Laterna Magica

Morten og noen foreldre

Gjennomført

Sept.-06

Kursing og mer aktiv bruk av ny hjemmeside

Mal for å legge ut A-planer

 

Hans Kristian

Gjennomført

Høst -06

Videreføring av bruk av BrainBank – flere trinn fikk opplæring

Hilde

Gjennomført for klasser som ønsker å bruke verktøyet.

 

Høst -06

Utarbeiding av Lese-/skriveopplæringsplan for småskoletrinnet. ”Skrive seg til lesing ved bruk av IKT”. Nødvendig datautstyr på alle klasserom.

Småskoletrinnet

Gjennomført

Planen tatt i bruk på 1. – 4. trinn. Ligger på skolens hjemmeside

Nov. -07

Nytt bookingsystem for bedre utnytting av datarom

Bjørn

Gjennomført

Des. -06

Innkjøp av digitale kamera til teamene.

Hans Kristian

Gjennomført med

Ressurser fra nettverket

Aktiv bruk

Febr.-07

Trådløst nettverk på hele skolen

Kommunens dataansvarlig

Gjennomført

Signal utmerket

Server til lærearbeidsrommet er på plass

Febr. -07

Frikjøp av lærer for å jobbe med linker til målark i matematikk (Hibos ressursbank)

Morten Rønningen

Delvis gjennomført

Ressurser nettverk

Febr. -07

Planlegging, gjennomføring og kursing av lærere i ”Oppdrag”

Tasteveiledninger lagt på fellesområdet

Hilde

Gjennomført

Mange er i gang med slik jobbing

Mars.-07

Radioprosjekt med IKT som verktøy (Lydinnspilling som opptaksressurs, I-tunes som utstyr).

Tove

Planlagt og delvis gjennomført. 7. trinn legger ut sitt prosjekt på Kuling

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår-07

Ta i bruk ”Oppdrag” på alle trinn

Alle

gjennomført

 

 

 

 

Vår -07

Nytt biblioteksystem for utlån, registrering og søk i database

Bibliotekansvarlig i kommunene i samarbeid med NAV og Steine skole

Oppstart mars -07. all registrering er gjort. Mangler katalogisering. Bibliotekar har ansvar

Mai -07

Deltakelse på NKUL

Hilde og en fra Nettverket

Hilde deltok

Mai/Juni -07

Gjennomgang, behovskartlegging for innkjøp av datautstyr.

Alle

Gjennomført. Alle trinn har en bærbar maskin.

 

 

Skoleåret 2007/2008

 

Tidspunkt

Aktivitet

 

Ansvarlig

Status

Sept/ 07

Spørreundersøkelse for elevene på 3-7 trinn:

-mobilbruk,dataspill,chatting

 

Rektor

 

Sept. 07

 

 

Planlegging felles temamøte.

-kildekritikk

-personvern

-opphavsrett

Lærerteam, rektor,elevrådet og FAU

 

Okt./ 07

Lage undervisningsopplegg for 3-7 trinn. Innholdet vil bli fastlagt etter spørreundersøkelsen.

Tanker så langt: mobilbruk,kildekritikk,opphavsrett

 

 

 

Lærerteam

Planlagt

Okt/nov/07

Temamøte for foreldre ved Steine skole. Foreleser M. Solheim, Cerpus

 

 

FAU/rektor

Planlagt

 

Jan/07

Redigering og oppdatering av målark. Ytterligere fokus på linker i målarkene.

Undervisningsetaten i Bø/lærerne

Planlagt

Jan /07

Videreformidling av arbeidet med linker til Målarkene

Ytterligere frikjøp nødvendig

Morten + alle

Planlagt

Feb/07

Ytterligere kursing av lærere i bruken av Hjemmesida vår, fokus reportasje og lysbildefremvisning)

 

Morten

Planlagt

Feb/07—-

Oppfølging av oppgaver i lærende nettverk, gjennomføring av prosjekt nevnt ovenfor+ videreføring av eksisterende prosjekt.(milepælplan 2006/2007)

Alle

Planlagt

Samling i Harstad

SMS-tjenesten vårhttp://www.pswin.com/

Alle

Tips til samlinga

 

 

Steine skole ble deltaker i IKT nettverket høsten 2oo6

desember 4, 2008

Vårt ståsted høsten 2008

Linken nedenfor viser hvordan vi følte at situasjonen var på vår skole (noe overdrevent, kanskje).
http://www.youtube.com/watch?v=JaUULepIpbA


Velkomsthilsen

april 16, 2008

Velkommen til steineskolebloggen

april 16, 2008

Vi er en 1-7 skole med rundt 120 elever. Denne bloggsiden skal vi bruke til å evaluere ting som har skjedd ved vår skole de to årene med lærende nettverk.